Styret i OBOS

Lars Buer, leder
født 1945

Mangeårig erfaring fra politikk og næringsliv, blant annet som politisk rådgiver i Kirke- og undervisnings- departementet, rådgiver for konsernsjef og styreformann i Volvo AB på 80- og 90-tallet. De senere årene har han vært partner og rådgiver i Saga Corporate Advisors AS. I dag innehar han flere styreverv, blant annet i Anthon B. Nielsen AS. Han har tidligere vært styreleder i Hjellegjerde AS. 

Inger Stray Lien, nestleder
født 1948

Sivilarkitekt fra NTH. Hun har blant annet jobbet som konsulent i Asplan Viak AS og i ulike posisjoner i Norges Naturvitenskapelige Forskningsråd. Hun har også vært adm.dir. ved Arkitekthøgskolen i Oslo. I dag er hun spesialrådgiver ved universitetsdirektørens kontor ved Universitetet i Oslo. 

Solfrid Berntsen, født 1949

Lang erfaring fra arbeid i borettslag, både som styreleder og daglig leder i Engsletta borettslag på Kalbakken. Fra 1987 har hun vært ansatt som driftsleder i det samme borettslaget.

Inge N. Dolve, født 1946

Sivilingeniør. Inge Dolve har 30 års erfaring i entreprenørbransjen, hvorav 20 år som en av to eiere av Moderne Bygg AS. I dag innehar han flere styreverv og driver egen eiendomsvirksomhet.

Lisbeth Dyrberg, født 1953

Cand.odont. fra UiO, MBA fra NHH, lederutvikling fra IFL-Nila, organisasjonsutvikling og personalledelse fra BI. Hun har tidligere jobbet som tannlege i Sverige, på Grønland og i Oslo, har vært personalkonsulent i Helikopter Service, personalsjef i Lufttransport og personaldirektør i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I dag er hun adm. direktør i SiO.

Torger Reve, født 1949

PhD fra Northwestern University USA. Professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i to perioder. Han har tidligere vært professor ved Norges Handelshøyskole og administrerende direktør for Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen. Han har utgitt 13 bøker. Reve arbeider mye i Kina, er en mye brukt foredragsholder og har bred styreerfaring.

Tove Bjørnstad, født 1958

Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Har blant annet jobbet 19 år i Posten Norge – det meste av tiden i Posten Eiendom. Hun ble ansatt i OBOS som forvaltningskonsulent i 1998, og arbeider nå som regnskapskonsulent i bedriften. Hun har lenge vært engasjert i fagforeningsarbeid og er i dag klubbleder for Handel og Kontor i OBOS.

Morten Dick, født 1977

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet innen økonomi i et entreprenørselskap, og er i dag leder for Bedriftsmarkedet i OBOS-banken. Han har hatt styreverv i flere boligselskap og i idrettslag.

Tove Heggelund, født 1963

Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun har vært forvaltningskonsulent og regnskapskonsulent i OBOS og har også vært tillitsvalgt og klubbleder for Handel og Kontor i OBOS. I dag er hun regnskapsleder i bedriften.

Bjørn Frode Skaar, født 1968

Cand. jur. ved Universitet i Bergen. Har bred erfaring fra forvaltning og drift av fast eiendom, både tradisjonelle utleiebygg og kjøpesentre. Han har også erfaring som styreleder i blant annet Bjånes Fjordboliger, StorBergen Boligbyggelag og Kvam Kraftverk AS. Skaar er i dag partner og leder av Wikborg Reins Bergenskontor, og er tilknyttet firmaets kompetansegruppe for næringseiendom.

Martin Mæland, konsernsjef
født 1949

Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i OBOS siden 1980 og har vært administrerende direktør og deretter konsernsjef i OBOS siden 1982. Mæland er styreleder i Veidekke ASA og sitter i styret i flere selskaper, blant annet i Entra ASA og i Eika Boligkreditt AS.