Årsrapport 2014

Medlemsorganisasjonen OBOS

Visjon

OBOS’ visjon er å være Norges ledende boligselskap og å oppfylle medlemmenes boligdrøm. Organisasjonen skal være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon og har som formål å skaffe medlemmene bolig og å forvalte boligene, samt å drive annen virksomhet til fordel for medlemmene.

Samvirkeforetak

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer. Samvirkemodellen er en forutsetning for organisasjonens suksess gjennom 85 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er ideen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.

Som for andre virksomheter er det også for et samvirkeforetak som OBOS avgjørende å drive lønnsomt.

I et samvirkeforetak er virksomheten hovedmålet, mens det i et aksjeselskap er den økonomiske fortjenesten som er hovedmålet. I OBOS blir overskuddet beholdt i virksomheten, slik at formålet kan oppfylles, til beste for eierne og samfunnet. I et aksjeselskap går hele eller deler av overskuddet ut til eierne i form av utbytte.

En landsdekkende organisasjon

OBOS er nå etablert i store deler av Norge. Organisasjonen er allerede til stede med virksomhet i de størstebyene i Norge og i det sentrale Østlands-området. Ekspansjonen er et resultat av en villet strategi og har delvis skjedd gjennom fusjoner med andre boligbyggelag og delvis gjennom å etablere egen virksomhet i disse områdene. OBOS har medlemmer i nesten alle landets kommuner. Kjøpet av BWG Homes-konsernet er et ledd i denne strategien. Merkevaren Block Watne står sterkt og har en bred geografisk distribusjon som supplerer OBOS’ ordinære byggevirksomhet svært godt også produktmessig. OBOS er nå Norges største boligbygger. OBOS har pågående boligprosjekter i alle regionene.

Virksomheten i OBOS er delt inn i regioner. OBOS Rogaland har regionkontor i Stavanger og et avdelingskontor på Bryne, OBOS Vestfold har regionkontor i Tønsberg, OBOS Østfold har regionkontor i Fredrikstad, OBOS Innlandet har regionkontor på Hamar og avdelingskontor på Elverum, OBOS Midt-Norge har regionkontor i Trondheim og OBOS Stor-Bergen har regionkontor i Bergen. Med kjøpet av Block Watne er tilstedeværelsen i Norge økt ytterligere. Block Watnes boligproduksjon drives gjennom 19 distriktskontorer fra Trøndelag og sørover.

OBOS-konsernet har i 2014 fått en betydelig virksomhet i Sverige gjennom BWG-selskapene Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan.