Høydepunkter 2014

 • 369 566 betalende medlemmer ved utgangen av 2014.
 • 30 912 flere betalende medlemmer enn på samme tidspunkt i fjor.
 • Resultatet før skatt i 2014 ble på 2 202,0 millioner kroner.
 • 2 931 nye boliger ble solgt av OBOS-konsernet.
 • Forvalter 86 659 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag.
 • Forvalter totalt 2 965 boligselskaper med til sammen 189 747 boliger.
 • Kjøp av BWG Homes-konsernet. 
 • Fusjon med StorBergen Boligbyggelag.
 • Salg av 617 utleieboliger til Oslo kommune.
 • Hotell Ørnen i Bergen ble ferdigstilt.
 • 9,2 prosent utlånsvekst i OBOS-banken, inkludert Eika Boligkreditt, 16,8 prosent utlånsvekst inkludert oppkjøpet av privatkundeporteføljen til BNP Paribas.
 • Hovedkontoret i Oslo er Miljøfyrtårn-sertifisert.
 • 2 207 ansatte i OBOS-konsernet ved utgangen av 2014

         7745 million kroner i omsetning i 2014.

        2202 million kroner i resultat før skatt i 2014.

        369,6 betalende medlemmer i 2014.